Základní škola a Mateřská škola Smržice
Základní škola a Mateřská škola
Smržice

Malé ohlédnutí


Téměř 1. pololetí nového školního roku je za námi. Prvňáčci již urazili velký díl své cesty za písmenky, čísly a novými poznatky, páťáci zanedlouho budou svůj první stupínek ukončovat. Každopádně všichni školáci a jejich pedagogové mají za sebou kus dobře odvedený práce.

Vedle plnění svých pravidelných učebních povinností reprezentují naši žáci svou školu v řadě soutěží. Velmi pěkného výsledku dosáhly děti například v jazykové soutěži (anglický jazyk) Funny Bunny
v Bedihošti, kde obsadily 4. a 5. místo. V soutěži „Dobrodružství s počítačem“, kterou každoročně pořádá Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově a v letošním roce se soutěže zúčastnilo rekordních 29 týmů čtveřic žáků z městských i vesnických škol prostějovského regionu, obsadily naše dva týmy 4. místo (Ondřej Prokop, Dominik Štercl, Kateřina Sekaninová a Eliška Vyhlídalová) a 14. místo (Michal Bittner, Šimon Župka, Saša Moskalová a Nikola Malé ohlédnutíPišťáková). Zúčastnění žáci měli možnost poměřit svoje síly ve čtyřech disciplínách: malování obrázku, hraní logické počítačové hry, vyhledávání informací na internetu a úprava textu podle předlohy v programu MS Word 2016. Ze sportovní soutěže „Starostuv hanacke vdolek“ v Dubanech si letos naši malí sportovci přivezli pěkné 4. místo. 

Ve spolupráci s paní učitelkou anglického jazyka úspěšně proběhlo elektronické testování žáků ČŠI v anglickém jazyce (listopad). Po něm ve dnech 12. a 13. prosince následovala dvoudenní tematická inspekce zaměřená na jazykovou gramotnost (anglický jazyk), kde jsme se od ČŠI setkali s velmi pozitivní odezvou.

12. října uspořádala naše škola druhý projektový den, který byl rovněž zaměřený na stoleté výročí založení Československa. Tentokrát se žáci vypravili za historií do prostějovského muzea. Po společné části programu byly děti rozděleny do tří skupin. Nejmladší děti se seznamovaly s geologií Prostějovska, třetí třída byla na procházce městem, kde si prohlédla historické budovy a domovní znamení. Naši nejstarší žáci, čtvrtá a pátá třída, se zúčastnili projektu První republika. Třetím projektovým dnem v pořadí byly Hrátky s počítačem, v němž si 23. listopadu žáci pátého ročníku poměřovali své dovednosti v počítačové gramotnosti. Čtvrtým a zároveň předvánočním projektovým dnem byl hudební. Tento den se netradičně uskutečnil v místním kulturním domě. V rámci programu byly nejen aktivity dětí, ale i koordinátorkou přizvaných hostí. Děti tak mimo jiné byly 7. prosince nenásilnou a poutavou formou seznámeny s vánočními zvyky na Hané. Na další školní měsíce jsou v plánu projektové dny zaměřené na matematickou a jazykovou gramotnost, pohybovou zdatnost a přírodovědné vědomosti. 11. října se diplommladší žáci naší školy společně se svými rodiči zúčastnili rodinného klání v odpoledních závodech na koloběžkách. Dvojice závodníků si vyzkoušela svou zručnost, obratnost, rychlost a vzájemnou souhru ve čtyřech disciplínách. Škola velice děkuje všem zainteresovaným rodičům za pomoc při realizaci sportovní akce.

V rámci celoročních výchovně-vzdělávacích projektů proběhly dva z plánovaných pěti. V říjnu pod názvem „Vše nejlepší, republiko“ a v zimě „Zapal svíčku vánoční“. Dne 23. října si žáci naší školy připomněli narozeniny našeho státu výletem do města Hodonín, rodiště T. G. Masaryka. Navštívili tamní muzeum a zoologickou zahradu. Škola touto cestou ještě jednou děkuje bývalému zastupitelstvu za finanční zajištění dopravy do muzea a zoo v Hodoníně pro všechny žáky školy. Školní družina se rovněž zapojila do narozeninových oslav. Ze zapůjčených předmětů od občanů obce Smržice vytvořila v prostorách místní fary školní muzeum tvořené zmiňovanými historickými předměty. Slavnostní otevření muzea proběhlo 25. října, které zahájilo vystoupení dětí z Hudebně dramatického kroužku. Na výstavě se rovněž nabízely omalovánky obce Smržice vytvořené pod taktovkou vedoucí učitelky mateřské školy s dětmi a žáky školy a zafinancované bývalým zastupitelstvem. Školní družina zároveň spolupracovala s rodiči a prarodiči na společném tvoření hrníčků, které byly rovněž vystaveny v muzeu. Součástí popisovaného projektu bylo i sázení lípy dětmi z ekologického kroužku na zahradě za farou, které proběhlo ve spolupráci projektu MAP, jehož je škola od září součástí. Škola na podzim realizovala rovněž Den otevřených dveří s odpolední besedou pro rodiče a širokou veřejnost. Po této besedě se spisovatelem na téma období 2. světové války na Prostějovsku (19. říjen) následovala 12. listopadu beseda s příslušníkem PČR – dopoledne pro žáky, odpoledne pro rodiče a širokou veřejnost. Na následující měsíce škola připravuje přednášky nejen se zdravotní a sportovní tematikou, ale i besedy pro rodiče žáků 5. ročníku a rodiče předškoláků. V rámci druhého projektu „Zapal svíčku vánoční“ škola realizovala řadu rozličných aktivit. Vedle slavnostního rozsvěcování vánočního stromu (30. listopadu) a prezentace keramických výrobků na vánočním jarmarku (2. prosince) navštívil 6. prosince školu Mikuláš s čertem. Touto cestou ještě jednou děkujeme KPŠ a paní Hadačové za zajištění mikulášské nadílky všem žákům školy. V rámci spolupráce se Základní školou a Mateřskou školou Čelechovice na Hané se 14. prosince žáci naší školy zúčastnili výchovného koncertu skupiny Marbo. Koncert
s předvánoční atmosférou se dětem i pedagogům velmi líbil. Poslední a milou tečkou za kalendářním rokem 2018 byla vánoční besídka základní školy v kulturním domě, která se konala 20. prosince.

Na jaře jsou v rámci výchovně vzdělávací práce naplánovány srovnávací testy z jazykové a matematické gramotnosti (český jazyk, anglický jazyk, matematika). Dále by se měla realizovat společná sportovní akce a aktivity mezi oběma mateřskými školami.

Škola samozřejmě nadále pokračuje v mnoha dalších aktivitách z minulých let (návštěvy místní knihovny, divadelních představení, environmentální aktivity, sběr starého papíru ve spolupráci s KPŠ, uctění památky válečných veteránů atd.). Ve škole pokračuje činnost školního poradenského pracoviště, probíhají pravidelně schůzky metodického sdružení. Na základě Malé ohlédnutídoporučení Školského poradenského zařízení v Prostějově bude od 1. 2. 2019 pracovat na škole asistent pedagoga přidělený žákovi s podpůrným opatřením. V souvislosti s autoevaluací školy je od září nově zřízena žákovská samospráva, tvořená šesti zástupci dětí z 3. - 5. ročníku, kteří se pravidelně scházejí s ředitelkou školy. Ve škole proběhlo dotazníkové šetření pro žáky, které třídní učitelé vyhodnotili a založili do nově zavedených žákovských portfolií. Do 2. pololetí jsou připravena dotazníková šetření pro pedagogy a rodiče, která by měla být součástí zpětné vazby pro školu.

Na sklonku roku přeji všem dětem, jejich rodičům i občanům obce Smržice pevné zdraví, hodně lásky a radost
z každého prožitého dne. 

                                               Mgr. Eva Vlková, ředitelka školy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 29. 2. 2024
slabý déšť 12 °C 8 °C
pátek 1. 3. slabý déšť 9/7 °C
sobota 2. 3. slabý déšť 8/6 °C
neděle 3. 3. slabý déšť 11/6 °C

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Smržice, příspěvková organizace

Zákostelí 143, 798 17 Smržice

tel: 582 381 101,  733 443 314

reditelka.zssmrzice@centrum.cz

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.

Pranostika na akt. den

Mírný a jasný únor je zlým znamením pro jaro.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3