ZŠ a MŠ Smržice

Základní škola a Mateřská škola Smržice

Aktuality z naší školy

Ve čtvrtek 4. května 2017 proběhlo okresní kolo přírodovědné ekologické soutěže Zlatý list, kterou pořádalo Ekocentrum Iris. Družstvo naší školy s pěti žáky ze 3. třídy a jedním žákem z 2.třídy obsadilo 1. místo. Za družstvo mladších žáků soutěžily tyto děti: Jakub Slezáček, Nellie Lysáková, Kateřina Sekaninová, Alexandra Moskalová, Alexandr Matoušek a Šimon Župka.

V neděli 9. dubna 2017 proběhl na faře Velikonoční jarmark.  Klaudinka a Karolínka Všetičkovy zde prodávaly své výrobky a věnovaly naší škole finanční dar 1 000,- Kč.

Také maminky z kroužku keramiky prodávaly na jarmarku keramická díla a z výtěžku přispěly škole částkou 1 200,- Kč.

Sponzorské dary budou využity na akce školy, kterých se zúčastní všechny děti.

Všetičkovým i maminkám z keramiky děkujeme. 

Na naší škole je zahájen sběr papíru. Starý papír je možné nosit pevně svázaný do průjezdu budovy školy u pošty. Sběr bude odvezen 18. dubna.

Ve čtvrtek 19. ledna se konají třídní schůzky v jednotlivých třídách. Začátek v 17. hodin.

 

V úterý 13. prosince se zúčastnili žáci čtvrté a páté třídy naší školy soutěže v anglickém jazyce Funny Bunny, kterou již několik let pořádá Základní škola Bedihošť.

Číst dál...

Poslední listopadovou neděli se konal na faře vánoční jarmark. Zde měly prodejní výstavu i maminky z kroužku keramiky, který vede paní učitelka Srnečková.

Číst dál...