Základní škola a Mateřská škola Smržice
Základní škola a Mateřská škola
Smržice

Aktuality

Vážení rodiče,

vyhlašuji Ředitelské volno  na pondělí 16. 11.2020  před státním svátkem.

ředitelka školy Mgr. Jana Gulaková 

 

Podzimní sbírka pro ježky

Vážení rodiče,

v rámci měsíčního tématu CESTA KE ZVÍŘÁTKŮM bychom se s dětmi chtěli zapojit do Podzimní sbírky pro ježky.

Budeme rádi, když tuto sbírku podpoříte zakoupením krmiva pro kočky – hlavně konzervy a granule.

Krmení noste do naší školky na označené místo a nebo přímo paní učitelce Iloně Přikrylové.

Děkujeme vám za záchranu malých a slabých tvorečků.

 

 

Základní škola a Mateřská škola Smržice nabízí pozici učitelky MŠ na úvazek 0,5 od měsíce ledna 2021. Nutná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v akt. znění - studium předškolní pedagogiky.  Kontakt je možný telefonicky od 8.00 do 15,00 hod. nebo e-mailem Jana.Gulakova@zssmrzice.cz

 

 

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC  LISTOPAD 2020

  5.11. Logopedická depistáž

 

Doporučení pro rodiče

Opět žádáme rodiče, kteří nejsou zaměstnání a mají možnost zůstat doma, aby v rámci doporučení opatření proti Covidu – 19 zbytečně nedávali svoje děti do MŠ. Toto doporučení platí do ukončení vyhlášení mimořádného stavu .

 

29.10. 2020     Oslava narozenin naší republiky

 

16.10. 2020     Malá drakiáda – soutěž o nejhezčího doma vyrobeného draka + výstava výrobků

 

13.10. 2020     Beseda v místní knihovně

V úterý 13.10. jsme opět navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice Vlaďka Hvozdecká si pro nás připravila zajímavý program. Připomněli jsme si, jak s knihami zacházíme, jak se knihy třídí, prošli jsme knihovnu a seznamovali se s žánry, které tady můžeme najít a pokud nás kniha zaujme, tak si ji můžeme půjčit domů. Paní Vlaďka připravila pro děti i výstavku dětských knih, přečetla pohádky a půjčila dětem knihy k prohlédnutí.

Dětem se návštěva knihovny líbila a spokojeně si odnášely vybrané knihy do školky, abychom si je mohli číst před spaním.  

 

8.10. 2020     Divadlo v MŠ – Krtek a rytíř

 

7.10. 2020     Návštěva u zahrádkářů – ochutnávka moštu

Ve středu 7.10.2020 jsme se vydali na návštěvu k zahrádkářům. Členové spolku se nám plně věnovali, vyprávěli o plodech ovoce, prakticky nám ukázali, jak se ovoce lisuje, děti si prohlédly prostředí a zařízení moštárny. Dostali jsme pro děti do MŠ mošt na ochutnání jako výsledný produkt. Děkujeme.

 

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC  ŘÍJEN 2020

7.10. Návštěva u zahrádkářů – ochutnávka moštu

8.10. Divadlo v MŠ – Krtek a rytíř

13.10. Beseda v místní knihovně

16.10. Malá drakiáda – soutěž o nejhezčího doma vyrobeného draka + výstava výrobků

20.10. Fotografování dětí – vánoční série

29.10. Uspávání broučků – environmentální vzdělávání v přírodě

 

29. 9. 2020     Výlet na Zlatou farmu ve Štětovicích

Na dnešní den se děti velice těšily, protože jsme měli v plánu výlet za zvířátky a jako dopravní prostředek jsme zvolili autobus. Některé děti se těšily hlavně na zvířátka a jiné na jízdu autobusem.

Hned v 8 hodin jsme nasedli do autobusu a vyjeli na Zlatou farmu do Štětovic u Vrbátek. Tam už na nás čekali zaměstnanci farmy. Uvítali nás bohatou svačinkou, připravenou z vlastních produktů. Děti měly na výběr – rohlík s pomazánkou z mléčných výrobků nebo rohlík s paštikou, k tomu oblíbené kakao.

Po lahodném občerstvení se nám věnovala paní, která nás provedla celou farmou. Zavedla nás ke kravičkám, vysvětlila nám, které kravičky mohou dávat mléko, a které ne, protože jsou to ještě jalovičky. Zavedla nás i do prostoru, kde jsme mohli pozorovat, jak se kravičky připravují do zástupu a trpělivě vyčkávají, až na ně přijde řada a vejdou do boxu, kde budou lízat melasu a přitom je automatické zařízení podojí.

Pak jsme šli ke kleci, kde byly slepice a králíčci. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o těchto zvířatech, vysvětlili jsme si i rozdíl mezi králíkem a zajícem a pozorovali jsme další domácí zvířátka – ovce. Povídali si o nich a přitom za námi přišlo koťátko, které si děti hned oblíbily a skoro všichni si ho chtěli pohladit. A naše prohlídka pokračovala. Už na nás čekala telátka. Porovnávali jsme velikost krávy a telátka. Pozorovali, jak chodí pít, co se používá k podestlání, kde můžeme slámu získat. Dozvěděli jsme se, jakou značku má v uchu jalovička a jakou býček. Kdo se nebál, tak si mohl telátko pohladit. Ve vedlejší ohradě byly kozy a husy, o kousek dál krocan a krůty. I o těchto zvířátkách jsme si povídali.

Vyprávění o zvířátkách s prohlídkou farmy bylo velice zajímavé a poučné. Do školky jsme se vraceli obohaceni o nové poznatky a zážitky.

 

25. 9. 2020     Návštěva odborníka z praxe

V pátek přišly za dětmi do MŠ na návštěvu dvě paní ze Svazu zahrádkářů a povídaly si s dětmi o ovoci a zelenině z našich zahrádek. Děti poznávaly plody, určovaly barvu a třídily je na ovoce a zeleninu. V této oblasti děti prokázaly své znalosti. Paní děti seznámily i s nejznámějšími bylinkami ze zahrádky, které často používáme v kuchyni. Tyto informace byly pro děti nové a zajímavé. Šikovné děti podle čichu poznávaly, co to může být a také do kterého pokrmu se tyto bylinky dávají. Poučily nás o plodinách, které jsou jen okrasné a nejsou k jídlu.

Tato návštěva byla pro děti velkým přínosem a obohacením do života. Na poděkování děti přednesly básničky o ovoci a zazpívaly písničku o zahrádce.

 

24. 9. 2020     Dožínková slavnost v MŠ

Ve čtvrtek jsme prožili tradiční dožínkovou slavnost. Děti si přinesly ovoce a zeleninu, kterou v tuto dobu sklízíme na zahrádkách. I letos jsme měli široký sortiment plodů. Ve třídě jsme si o nich povídali, třídili je na ovoce a zeleninu, poznávali je zrakem, hmatem, čichem a nakonec i chutí.

Na zdárném průběhu tradiční dožínkové slavnosti se podílí i rodiče dětí, protože zajišťují ovoce a zeleninu, kterou si děti do školky přinesou. Tímto děkujeme rodičům za spolupráci.

 

17. 9. 2020     Dopoledne v přírodě

Ve čtvrtek 17.9. jsme se s dětmi ze třídy „Motýlků“ vydali na polodenní výlet do přírody. Hned ráno, po příchodu všech dětí do školky, jsme vyšli vstříc dobrodružství. Počasí nám přálo, sluníčko nás doprovázelo až k bráně „Naučné stezky na Stráž“, kde jsme si připomněli pravidla, jak se chováme v přírodě. Odpadky po svačince dáme do koše, nebudeme zbytečně trhat rostlinky, ničit informační tabule, posezení, ... a hlavně nebudeme křičet, protože bychom neslyšeli ptáčky a rušili bychom zvířátka, která tady žijí.

Potom jsme už mohli vstoupit do domečku zvířátek. A hned kousek za branou jsme pozorovali hlemýždě, žížalu, kosa, veverku, ... až jsme došli k posezení a tam posvačili. Po občerstvení jsme pokračovali dál. Cestou jsme se zastavovali u informačních tabulí a seznamovali se s rostlinami a živočichy, které můžeme na této stezce vidět. Poznávali jsme přírodniny – šípky, jeřabiny, šišky, žaludy, listy stromů, ... Objevili jsme i krmelec pro zvířátka, z dálky nakoukli, co tam mají a povídali si o tom, co ještě bychom mohli přidat, aby zvířátka zimu lépe přežila. Na okraji lesa jsme nechtěně vyplašili zajíce a zpozorovali pasoucí se srnky. Na kopci jsme se všichni vyfotili, na panelové cestě jsme si zahráli pohybové hry a pokračovali k dubové aleji, kde děti sbíraly žaludy a věnovaly se Land-artovému učení (land - země, art - umění), při kterém tvořily různé obrazce ze žaludů a dalších přírodnin, které jsme si cestou nasbírali (šípky, listy, větvičky, stébla trávy, žaludy, ...). Dětem se tvoření velice líbilo, a tak jsme si mohli prohlédnout zajímavé tvary.

A naše okružní cesta „Údolíčkem“ pokračovala k posezení u totemu, abychom si chvíli odpočinuli, a přitom si vyrobili veverku z papíru a přírodnin, kterou si budeme moct vzít do školky a později i domů. Cestou k plánovanému cíli děti procházely tunelem z vrbového proutí, v jetelíčku hledaly čtyřlístky, na louce honily motýlky, ... až než jsme došli na určené místo a nastal čas pro tvoření. Děti se snažily a veverky se jim opravdu povedly.

Náš výlet byl u konce a spokojeně jsme se vraceli do školky, kde už na nás čekal oběd a pohádka k odpočinku. Dnešní dopoledne jsme s dětmi zhodnotili jako velice zajímavé a zábavné. Všem se nám líbilo a těšíme se na další. Fotografie ve fotogalerii jsou toho důkazem.

Podzimní bazárek  30. 9. 2020

 3. 9. 2020     Maňáskové divadlo - Jak se medvídek skamarádil s králíčkem

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Datum:  3. 9. 2020

Doporučení pro rodiče

Datum: 31. 10. 2020

Opět žádáme rodiče, kteří nejsou zaměstnání a mají možnost zůstat doma, aby v rámci doporučení opatření proti Covidu – 19 zbytečně nedávali svoje děti do MŠ. Toto doporučení platí do ukončení vyhlášení mimořádného stavu .

Doporučení rodičům

Datum: 9. 10. 2020

Doporučujeme rodičům, kteří nejsou zaměstnání a mají možnost zůstat doma, aby v rámci opatření proti Covidu – 19 zbytečně nedávali svoje děti do MŠ. Je to z důvodu zamezení srocování a potkávání osob na jednom místě ( v šatnách a v průjezdu školy ) . Toto doporučení platí do ukončení vyhlášení mimořádného stavu .

pozvánka

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Datum: 24. 6. 2020

Zveme všechny rodiče na rozloučení se školním rokem a pasováním předškoláků na prvňáčky. Zahradní slavnost proběhne ve čtvrtek 25.6.2020 na zahradě fary. Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy.

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ

Datum: 27. 5. 2020

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ Smržice pro školní rok 2020/2021

Informace o ošetřovném

Datum: 27. 5. 2020

Informace o ošetřovném

Znovuotevření MŠ - opatření a podmínky pro rodiče

Datum: 11. 5. 2020

Vážení rodiče,
v příloze máte ke stažení nejdůležitější opatření a podmínky umožňující provoz naší MŠ, který bude od 25. května 2020. Podmínky si prostudujte a přineste v den nástupu podepsané čestné prohlášení.

Otevření mateřské školy

Datum: 29. 4. 2020

Otevření MŠ

Hodiny pro veřejnost

Datum: 26. 3. 2020

Hodiny pro veřejnost

Ošetřovné

Datum: 26. 3. 2020

Ošetřovné

Provoz mateřské školy uzavřen od pondělí 16. 3. 2020

Datum: 15. 3. 2020

Mateřská škola je od pondělí 16. 3. 2020 uzavřena.

Informace

Datum: 10. 3. 2020

Provoz mateřské školky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 11. 2020

zatazeno

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Smržice, příspěvková organizace

Zákostelí 143, 798 17 Smržice

tel: 582 381 101,  733 443 314

reditelka.zssmrzice@centrum.cz

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Cesta do pohádky

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Teplý říjen - studený listopad.

Pranostika na akt. den

Když na první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.

Informace emailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6